Other

Acil serviste supraventriküler taşikardilere yaklaşım: Tanısal özellikler

  • Özgür Karcıoğlu
  • Neşe Çolak
  • Deniz Oray
  • Hakan Topaçoğlu
  • Doğaç Niyazi Özüçelik

Eurasian J Emerg Med 2004;3(3):6-10

Keywords: supraventıcular tacycardia, diagnosis,emergency department